Till innehållet

Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov.

Mun och tandvård är gratis för klienter under 18 år. Övriga klienter faktureras enligt gällande förordningar.

För krigsveteraner är tandvården avgiftsfri vad gäller tandläkarundersökning, preventiv vård och kliniskt arbetet som anknyter till proteser. Krigseteranerna kan söka ersättningar från FPA för det tekniska arbetet i samband med protetisk vård.

För uteblivna besök debiteras 51,50 euro av alla 18 år fyllda.

Besöksavgiften är 10,30 euro per besök vid hälsovårdscentralens munhygienist och 13,30 euro vid hälsovårdscentralens tandläkare.

För besök hos specialtandläkare är besöksavgiften 19,50 euro.

Förutom besöksavgiften debiteras även vård och kontroll, enligt åtgärd och omfattning.

Kontaktuppgifter

Förfrågningar som berör betalande eller räkningen:

06 213 1880 (vardagar kl. 10-15). E-post asiakaslaskutus@ovph.fi