Till innehållet

Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora.

Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

 • Samtal om kompisrelationer och utanförskap eller om trassel i familjerelationer
 • Samtal om ditt mående och din skolgång
 • Funderingar kring din identitet
 • Kärleksbekymmer
 • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
 • Om du är orolig över att någon dricker för mycket eller använder droger
 • Om du är orolig över en förälder som mår psykiskt dåligt/ är deprimerad och inte orkar sköta hemmet
 • Om någon i familjen eller en annan person uppträder illa mot dig (elakheter, våld, sexuella närmanden)

Kuratorn kan vid behov och med ditt samtycke samarbeta med andra inom elevhälsan. Vi kan även samarbeta med social-och hälsovården för att lösa problem eller så hjälper kuratorn dig vidare till andra som kan hjälpa.

Även dina föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för dig.

Till elevvårdstjänsterna hör förutom skolkuratorer även skolpsykologer och skolhälsovård.

Andra stadiet skolkurator

Skolkuratorerna finns till för dig som går i andra stadiet (inkl. Valma/HUX, Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd) och folkhögskolor. Vi arbetar förebyggande för att främja din psykiska och sociala hälsa. Skolkuratorerna samarbetar med dig, skolans personal, övriga inom studerandevården och andra viktiga vuxna enligt överenskommelse.

Vi arbetar även för att skolan skall vara en sund och trygg arbetsmiljö för alla tillsammans med övrig personal som finns på skolan.

Skolkuratorn har tystnadsplikt och det är frivilligt att komma på samtal.

Du kan vända dej till skolkuratorn om du behöver någon att tala med om:

 • Kompisproblem
 • Något som händer i familjen
 • Funderingar kring din identitet
 • Kärleksbekymmer
 • Oro, ångest och nedstämdhet
 • Rädslor och fobier
 • Skolmotovation
 • Om du är orolig över att någon dricker för mycket eller använder droger
 • förändringar i livssituationen och kriser
 • ensamhet och mobbning

Till elevvårdstjänsterna hör förutom skolkuratorer även skolpsykologer och studerandehälsovård.

Bästa föräldrar! Vi skulle vara jätte tacksamma för feedback av Föra barnen på ta-samtalet!

Gerby skola och förskola, 040 689 0788

Haga skola , 040 546 4348

Vikinga skola och förskola, Malmögardens förskola, och Haga förskola, Hemstrand förskola, Gustavsborg förskola

040 660 4338

Sundom skola och förskola, 040 689 0788

Boregatans skola, 040 828 2707

Vasa övingsskola åk 1-9, 040 546 4348

Onkilahden yhtenäiskoulu (alakoulu, luokat 1-6), 040 187 3228

Onkilahden yhtenäiskoulu (yläkoulu, luokat 7-9), 040 583 3172

Förskola Metsäkallio , förskola Palosaari, 040 187 3228

Merenkurkun koulu, 040 136 9426

Hietalahden koulu, 040 669 2889

Esiopetus Lemmikit- ryhmä / Inkerinpuiston päiväkoti, 040 669 2889

Keskuskoulu, 040 747 3857

Pikku Kasarmin päiväkoti, 040 747 3857

Esiopetus Inkerinpuitso (kiky), Satamapuisto, 040 747 3857

Suvilahden koulu, 040 190 8157

Förskola punahilkka och Vasa Kristiska skola, 040 194 7743

Förskola English playschool, 040 190 8157

Isolahden skola, 040 188 2861

Isolahti förskola, 050 341 8075

Länsimetsän skola, 040 669 2889

Förskola Paakari, 040 194 7743

Förskola Omenalehto, 040 194 7743

Variska skola ( 1-6), 040 595 4771

Variska skola ( 7-9), 040 740 4643

Förskola Alkula, 040 595 4771

Huutoniemen skola, 040 194 7743

Förskola Huvikumpu, 040 194 7743

Förskola Teeriniemi, 040 194 7743

Nummen skola, 040 190 8157

Förskola Ristinummi, 040 190 8157

Merikaarron skola, 050 341 8075

Förskola Pikkuonni, 040 188 2861

Savilahden yhtenäiskoulu, 050 341 8075

Förskola Villin länsi, 050 341 8075

Tervajoen skola, 040 740 4643

Förskola Tervajoki, 050 341 8075

Steiner- koulu ja esiopetus Tiitiäisen päiväkoti, 040 187 3228

Tuovilan koulu ja esikoulu, 050 341 8075

Keskuskoulu ja esikoulu, 050 541 1895

Kvevlax lärcenter och förskola, 044 424 9202

Korsholms högstadium, 050 438 7010

Vallgrund skola och förskola, Replot-Björkö skola och förskola, 044 424 9202

Norra Korsholms skola och förskola och Helsingby skola och förskola, 040 589 2838

Solf skola och förskola, Tölby-Vikby skola och förskola, Smedsby-Böle skola och förskola, 050 338 0956

Laihian yläkoulu

040 485 0567

Kirkonkylän koulu, Perälän koulu, Kylänpään koulu, Rauhalan koulu, Hulmin koulu, Isokylän koulu

040 595 4771

Resursskolan, 040 805 1488

Oxhamns skola åk 6-9, 044 721 5697

Kyrkostrandsskola, Lagmans skola och Bonäs-Vestersundby skola, 050 516 3541

Länsinummen koulu, Itälän koulu och Edvesön skola, 050 516 3540

Språkbadsskolan, 044 785 1487

Lepplax skola och förskola, Ytteresse skola och Snäckans förskola, Överesse skola och Museigrändes förskola, Axåkers skola,

044 085 0296

Purmo skola och förskola, Kållby skola och förskola, Sandsund skola och förskola, Forsby skola,

040 726 0859

Edsevön koulu ja esikoulu, 050 516 3536

Bäckby skola och Sursik skola, 044 755 7659

Zachariasskolan 7-9, Jeppo skola, Munsala skola, 050 432 5403

Zachariasskolan 1-6 och förskola, Hirvlax skola och förskola, Socklot skola och förskola, Metsäkulman skola och förskola,

050 342 3384

Kristinestad högstadium, lågstadium och förskola, Lappfjärds lågstadium och förskola, Härkmeri skola och förskola, Tjöck förskola

050 475 8176

Esikoulu, valmistava esikoulu, kantakaupungin koulu, Kristiinanseudun koulu sekä aikuisten perusopetus,

040 355 8803

Högstadiet i Petalax, Petalax skola och förskola och Korsnäs skola

0406508119

Yttermalax skola, Molpe skola, Taklax skola, Övermalax skola och Bergö skola,

050 516 6289

Mosebacke skola, 040 627 7664

Pjelax skola och förskola 040 156 3042

Pörtom skola och förskola, Stenbackensskola och förskola 040 668 3028

Västra närpes skola och förskola, 040 627 7664

Yttermark skola och förskola, Övermark skola och förskola, 040 627 7664

Närpes högstadium, 040 611 7036, 040 668 3028

Cronheljmskolan åk 7-9, 044 721 7418

Bosund skola och förskola, Näs skola och förskola, Holm skola och förskola, Risö skola och förskola

040 721 7416

Kaskö svenska skola och förskola, 040 611 7036

Kaskisten koulu ja esikoulu, 040 355 8803

Tegengren skola åk 7-9, 050 465 1640

Petterinmäen skola och förskola, 040 595 4771

Koskeby skola, Centrumskola i Oravais, Karvsor skola, Kimo skola, Maxmo skola, Rökiö skola och förskolor, 050 531 2735

Centralskolan, Slottebo skola, Nedervetil skola, Solrosens förskola, Terjärv skola, Daggkåpans förskola

040 480 2126

Ådalens skola, 050 303 0529

Skolkurator andra stadiet

Vasa lyseo, 0400 619 470

Vasa Gymnasium, 040 500 2538

Vasa Övningskolas gymnasium internationella linjen, 040 689 0788

Vasa Övningskolas gymnasium nationella linjen, 040 660 4338

Korsholms gymnasium, 050 438 7010

Laihian lukio, 040 485 0567

Jakobstad gymnasium, 044 785 1468

Pedersöde gymnasium och Yrkesakademi, enheten i Bennäs, 050 325 9141

Kristinestad gymnasium och Lappfjärds folkhögskola, 050 475 8176

Kristinestad lukio och Sedu, 040 355 8803

Gymnasiet i Petalax, 040 650 8119

Folkhälsan Utbildning Norrvalla, Vörå idrotts- och samgymnasium, 044 785 1468

Topeliusgymnasiet, 050 432 5403

Kronoby gymnasium och Base camp linjen (10:e skolår) vid Kvarnen, 050 303 0529

Credu, 044 785 1468

Närpes gymnasium, 040 136 2992

Yrkesakademin, enheten i Närpes, 040 611 7036, 040 136 2992

Vamia Hansa campus, 040 542 7407, 040 661 4128, 040 484 6334

Vamia Sampo campus, 040 500 2538, 040 353 6027

Yrkesakademi, 044 750 3237, 044 750 3208

Trädgårdsgatan, 044 721 5291, 044 521 5241

Lannäslund, Vasavägen och Nykarleby, 044 721 5697

Koordinerande serviceförman

Anu Ramsila, Vasa, tfn. 040 620 1418

Anna Sjölund, Korsholm, tfn. 044 727 1392