Till innehållet

Vårdmaterial som behövs i vården delar vi ut åt de som är långtidssjuka och vårdas i öppna vården. Vårdmaterial delar vi ut för högst tre månaders behov i taget.

Vårdmaterialen är avgiftsfria.

De skötare som ansvarar för vårdmaterialen ger råd och handleder i ärenden som berör användningen av dessa.

  • Vårdmaterial för mellansvåra eller svåra symptom av urin-/avföringsinkontinens. Blöjorna och katetrarna kan fås transporterade hem.
  • Vårdmaterial för stomipatienter.
  • Övriga långtidssjukdomar, t.ex. vårdmaterial för trakeostomivård, dialystillbehör, sugkatetrar, sondmatningstillbehör, urinstomier.
  • Diabetestillbehör 
  • Material för sårvård (självrisk 3 månader) enligt lista given av t.ex. sårskötare.

Bottenviksvägen 1 , 68601 Jakobstad
byggnad F
Pb 111

Öppet:

måndagar kl. 12-16
tisdagar kl. 8-11
torsdagar kl. 12-16

Telefontid:

måndag kl. 8-11
tisdagar kl. 8-11
torsdag kl. 8-11

Tel. 050 913 2691

Email: vardmaterial.jakobstad@ovph.fi

Information om vårdmaterial i Kronoby från 1.1.2023.
Utdelningen av vårdmaterial övertas av Österbottens välfärdsområde från Soite. Utdelningen av vårdmaterial kommer att handhas av utdelningen och lagret i Jakobstad vid Malmska. Österbottens välfärdsområde har inte ännu Effector-programmet för utdelning i bruk men ibruktagande kommer att ske under 2023.

För beställningar av vårdmaterial tas kontakt via e-post, telefontextmeddelande eller telefonsamtal. Meddela ditt namn och din födelsetid när du beställer via textmeddelande eller e-post. Beställ senast 2 veckor före du behöver vårdmaterialet.
Tel: 040 635 2146. Telefontid: tisdag kl. 13 – 15, onsdag kl. 9 – 11. (Fredagar stängt) •E-post: vardmaterial.jakobstad@ovph.fi

Leveranser sker per post till klienterna, direkt hem eller till postens utdelningsboxar i Kronoby-området eller enligt överenskommelse med vårdmaterialutdelningens personal.

Nykarleby, Jeppo, Munsala
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
Ingång F från Borgaregatan

Öppet

tisdagar kl. 12-16
onsdagar kl. 8-12

Telefontider

tisdagar kl. 12-16
onsdagar kl. 8-12

Tel. 040 805 1960

Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Öppet
Tisdagar kl. 10 – 11
Torsdagar kl. 15 – 16

Telefon via telefonrådgivningen och avdelningssekreteraren

Tel. 06 786 1333 Tel. 06 786 1690

Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Öppet måndagar kl. 15-16, torsdagar kl. 8-9

Telefon via telefonrådgivning och avdelningssekreterare

Tel. 06 786 1333, 06 786 1660

Videvägen 2 B, 68570 Larsmo

Öppet

måndagar kl. 12:30-13:30
torsdagar kl. 15-16

Telefon Telefonrådgivning och avdelningssekreterare

Tel. 06 786 1333, 06 786 1610

Lagret
Oravais hälsovårdscentral
Öurvägen 25, 66800 Oravais

Beställningar per telefon 06-385 2260,  SMS 050 465 1023, email: monica.forslund@ovph.fi.

Öppet:

må-ti kl. 9-13
ons kl. 9-15
tors kl. 9-13

Utdelning av vårdmaterial:
ons kl. 9-15.

Materialbeställningar skickas även till Vörå Hälsostation.

Lagret

Korsholms hälsovårdscentral
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Telefontid: måndag-torsdag kl 10-11 tel. 06 218 4061, 050 466 3218. Beställningar kan även göras per e-post till katrin.nyberg@ovph.fi

Varorna avhämtas från en hylla utanför lagret. Insulinpumpstillbehör bör beställas helst 2 veckor på förhand.

Var noggrann med din beställing, varans REF-nummer, antal och ditt namn.

Hälsovårdscentralens centrallager är öppet måndag-torsdag klockan 12-13.30. Fredagar stängt.

Yttedörranrna är öppna kl. 7.45-16

Gör din beställning gärna redan i maj eller början av juni så du har material över sommaren.

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Öppet: tisdag och onsdag kl. 9 – 11, eller enligt överenskommelse. 

Telefon: 040 650 8040, tisdagar och onsdagar kl. 12 – 14  

E-post:  vardmaterial.malax@ovph.fi

Ingång via allmänmedicinska avdelningen. Materialet sätts i ett skåp genast till höger vid ingången och kan hämtas enligt överenskommelse. Beställ material i god tid, minst 1 vecka på förhand. Insulinpumpstillbehör bör beställas helst 2 veckor på förhand.  

Var noggrann med din beställning, varans REF-nummer, antal och ditt namn. 
Material som beställts till Korsnäs kan hämtas från hälsogårdens förråd kl. 8-16.  

Diabetes vårdmaterial delas också ut i samband med besök till diabetesskötare

Centrallagret
Närpes HVC
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Telefontid: tisdag och torsdag kl.12-14, tel. 040 120 9085. Beställningar kan också göras med SMS eller per e-mail: vardmaterial.narpes@ovph.fi

Materialet sätts ut onsdagar och fredagar efter kl. 8.00 vid huvudingången till Närpes vård- och servicecenter (metallhylla till vänster).

Kaskö hälsovårdscentral, Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Materialbeställning må-fre kl. 13-14, tel. 045 2323200, 050 343 5772.
Hämtning enligt överenskommelse. Diabetes vårdmaterial delas också ut i samband med diabetesskötarbesök.

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00
tel: 040 359 4082

Materialet kan hämtas från Familjecentret ”BESTÄLLT MATERIAL” skåpet enligt överenskommelse.

Familjecentret
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Laihela hälsostation, Vallinmäentie 43, 66 400

Materialbeställningar görs främst
via e-post: laihianhoitotarvikejakelu@ovph.fi eller
via textmeddelande tel. 040 158 3197.

Meddela produktens REF-nummer, mängd, ditt namn och din födelsetid.

Vårdmaterialutdelning torsdagar kl. 8 – 9

Beställningarna kan också hämtas från paketautomaten i aulan. Skåpets nummer och kod meddelas till kunden via e-post eller med ett textmeddelande.

Hälsostationens ytterdörr är öppen må – fre kl. 7 – 16

Diabetesmaterial ges också ut i samband med besök till diabetesskötare.

Obs! Förändringar i utdelningen av diabetesvårdmaterial i Vasa fr.o.m. 29.8.2022. Förändringarna gäller de patienter, som tidigare beställt och hämtat diabetesvårdmaterial från egen hälsostation. Förendringen berör inte Vähäkyrö. 

Beställningen av diabetesvårdmaterial:  

Vårdmaterial beställs från kundservice centralen, tel. 06 218 9000 eller från diabetesskötaren. 

Dammbrunnsområdets diabetesskötare: 
Telefontid: mån-ti och to kl. 13-14
040 624 1426 

Gerby- och Korsnästågets-områdets diabetesskötare: 
Telefontid: mån-to kl. 13-14
040 182 4957 

Kyrkoesplanadområdets diabetesskötare: 
Telefontid: mån-to kl. 13-14
040 773 1189 

Hämtningen av diabetes vårdmaterial:  

Det beställda diabetesvårdmaterialet hämtas följande vecka från Ikäkeskus (Seniorcenter), Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, 1. våningen, via huvudingången och till vänster. Utdelningstiderna är onsdagar kl. 12-16 och torsdagar kl. 11-16. 

Diabetesmaterial fås även i samband med diabetesskötarbesök. 

Sårvårdsmaterialutdelning på hälsostationerna i Vasa

Sårvårdsmaterial beställs och hämtas från egen hälsostation tfn. 06 218 9000

Seniorcentrets vårdmaterialutdelning (övrigt material än diabetes-och sårvårdsmaterial)

Vi önskar, att de kunder som hämtar material första gången ringer och bokar tid före. Remiss behövs av vårdande läkare eller skötare.

telefon: 040 358 7330 eller 040 167 8239

Öppet onsdag 12-16 och torsdag 11-16, Adress Dammbrunnsvägen 4. Vasa e post: vardmaterial.vasa@ovph.fi

Lillkyro vårdmaterialutdelning

Lillkyro hälsostation
Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro

Vårdmaterialutdelning utan beställning torsdagar kl. 8-9. Övriga tider beställning per telefon ma-to kl. 12-16, fre 12-14 tel. 06 325 8500

Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, vån 2,
65100 Vasa

Utdelning av diabetesvårdmaterial utan beställning må kl. 11-12 och to 15-16 och i samband med besök till diabetesskötare eller läkare. Insulinpumpmaterial skall beställas 2 veckor på förhand. diabetesvaasa@ovph.fi

Reservsyre (enligt remiss från lungpolikliniken i Vasa centralsjukhus) och vårdmaterial för sjukdomar i andningsorganen, t.ex. syreberikare, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren på Vasa centralsjukhus.