Till innehållet

Astmaskötaren ansvarar för astmarådgivningen och hos henne kan du utreda och följa upp en astma- eller COPD-diagnos.Vid astmamottagningen ges patienthandledning, astmarådgivning samt hjälpmedelsrådgivning. Astmaskötaren ger råd och information om symptom, medicinering, PEF-uppföljning, betydelsen av motion och egenvård samt betydelsen av att undvika ämnen som retar (tobak och olika allergener). Överenskommelser om astmakontroller görs via astmaskötaren.

Länk till blanketter (Pef uppföljning) – kommer snart

Uträtta ärenden elektroniskt

Liknande tjänster