Till innehållet

Klinisk neurofysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker

  • sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
  • muskelsjukdomar
  • sömnstörningar

De vanligaste undersökningarna är ENMG-, EEG- och olika responsundersökningar av nerver samt sömnapnéundersökningar som görs i form av hemregistreringar.

Servicen tillhandahålls för enheter inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

Undersökningarna kräver remiss och tidsbeställning.

Kontaktuppgifter

Kållbyvägen 7/ Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Ingång H, våning 2, väntrum ALEX

Sjukskötare:
telefontid måndagar kl 12-14
050 438 5924

Vasa Centralsjukhus
Klinisk neurofysiologi
Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Vi finns i A-byggnaden på våning 5.

Kansli, 06 213 2531

Öppethållningstider: vardagar kl. 07:30-15:30

Avdelningsskötare Gun Berg, 040 185 7593