Till innehållet

Oma-Labra servicen

Med en laboratorieremiss kan du gå på provtagning till samtliga Fimlabs laboratorier i Österbotten. Du kan även ta prover med remiss från privatläkare och betala proverna själv eller använda dej av Oma-Labra servicen.

Nopsa

Till Nopsa behövs ingen tidsbokning, könummer eller anmälning utan du går direkt in till ett ledigt Nopsa-bås. Ett ledigt bås lyser grönt och ett upptaget bås lyser rött. Nopsa kan du använda om du har en remiss endast för blodprover. I Nopsa tas inte emot prover tagna hemma och inga provtagningsmaterial delas ut vid Nopsa. Nopsa passar inte för barn som inte kan vara utan vuxen under provtagningssituationen.

Anvisningar till dig som kommer på laboratorieprov

Till provtagningen kan du boka tid via www.fimlab.fi/ajanvaraus eller genom att ringa tfnr 06 213 1626 må-fre 7-15. Tidsbokningar kan göras på finska, svenska eller engelska. 

När du anländer till provtagningen ska du anmäla dej vid självanmälningsautomaterna. Detta gäller både om du har en tidsbokning eller om du uträttar ärenden med könummer.

Laboratorieprovens resultat påverkas av många omständigheter redan före själva provtagningen, Undvik tobaksrökning, alkoholintag och kroppslig ansträngning under ett dygn före provtagningen. Före provtagningen bör du sitta stilla i ungefär 15 minuter så att blodcirkulationen utjämnas.

Blodprov

Tillåtet att äta och dricka

Före provtagningen får du äta en lätt frukost och ta morgonmedicinerna, ifall du inte kommit överens om något annat med den läkare som behandlar dig. Du får dricka måttligt med vatten.

Fasteprover

Om du har ordinerats fasteprover så ska du vara utan mat och dryck 10-14 timmar före provtagningen. Ett glas vatten är tillåtet. Morgonmedicinerna får du ta, ifall du inte kommit överens om något annat med den läkare som behandlar dig. Om du använder kosttillskott (t.ex. naturprodukter, idrottspreparat eller vitaminer), ska en paus i användningen hållas i minst 8 timmar före provtagningen. 

Urinprov

Mittströmsurin

Du ska inte urinera på minst 4 timmar före provtagningen. Högst ett glas vatten är tillåtet. Urinprov kan också tas hemma. Personalen på vårdenheten ger dig  anvisningar och de tillbehör som behövs för provtagningen.

Urinprov för cytologisk undersökning

Töm urinblåsan på morgonen cirka 2 timmar före laboratoriebesöket och drick sedan 0,5 liter vatten. Provet tas på laboratoriet.

Urinprov för utredning av klamydia- och gonokockinfektion

Du ska inte urinera på minst 1 timme före provtagningen.

Separat anvisning och de tillbehör som behövs för provtagningen kan hämtas på närmaste laboratorium.