Till innehållet
Allmänt

Österbottningarna vill påverka och delta i beslutsfattandet

Två tredjedelar av finländarna säger att beslutsfattandet borde föras närmare vanliga människors vardag. Det Österbottniska teamet, som hör till Sitras förändringsprogram, har antagit utmaningen för Österbottens del. Målet är att i Österbotten skapa strukturer för samverkan kring regional delaktighet.

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra skulle över en halv miljon finländare vilja delta mera i det samhälleliga beslutsfattandet om det skulle vara enklare än nu. Beslutsfattandet uppfattas vara långt bort från vanliga medborgares vardag, och man önskar att det skulle föras närmare människorna.

Det Österbottniska teamet som är en del av Sitras förändringsprogram har antagit utmaningen för Österbottens del. Avsikten är att skapa strukturer som främjar en fungerande kunddelaktighet i Österbotten, så att invånarnas röster kan höras så bra som möjligt. I praktiken innebär det växelverkan och samarbete mellan olika parter för att öka invånarnas delaktighet.

Många olika sätt att påverka behövs utöver att rösta

Det vanligaste sättet att delta i det finländska samhället är att rösta. En del är förutom det också aktivt med i olika partier, medan andra igen påverkar på lokal nivå genom att önska att den närliggande butiken ska  ta in en produkt som saknas i sortimentet. Enligt utredningen finns det i Österbotten ett större intresse av att påverka beslutsfattarna än för landet i medeltal. Det innebär att det finns en god potential för deltagande och i Österbotten är intresset för att delta på nya sätt stort.

– Utredningen visar att våra invånare är beredda att på ett bredare sätt delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Det är en positiv nyhet, säger Jessica Nygård som ingår i det Österbottniska teamet.

Det som skiljer beslutsfattarna och medborgarna i Finland åt är uppfattningen om vilka former av deltagande som lockar. Beslutsfattarna vill möta människorna ansikte mot ansikte, medan medborgarna vill delta över nätet. För att nå olika sorts människor behövs nya former för att delta.

– Alla vill inte nödvändigtvis komma till en röstningsplats för att påverka. Det behöver finnas varierande och lättillgängliga sätt att påverka i vardagen, konstaterar Nygård.

Läs mer om Sitras utredning: Om det vore enklare att delta skulle över en halv miljon finländare villa delta mer i samhälleligt beslutstagande – Sitra

Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och Österbottens föreningar (Pohy), det vill säga ”Österbottenteamet” var ett av sex team som valdes till det fjärde Sitra-Lab-förändringsprogrammet, för att utveckla och testa nya sätt att påverka. Målet är att i Österbotten skapa strukturer för samverkan kring regional delaktighet. Totalt 21 team från hela landet ansökte om att få delta i Sitra Lab-förändringsprogrammet.

Läs mer i Novembernyhetsbrevet: Mot en starkare invånardelaktighet i Österbotten – Österbottens välfärdsområde (osterbottensvalfard.fi)