Till innehållet

Datainnehåll i Österbottens välfärdsområdets datalager som överförs till Power BI:

Datainnehåll i Österbottens välfärdsområdets datalager som överförs till Exreport: