Till innehållet

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2021-2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde hade ansvar över 13 kommuners social- och hälsovårdstjänster år 2022 innan det självstyrande välfärdsområdet inledde sin verksamhet den 1 januari 2023. Här hittar du information om samkommunens verksamhet.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 2021-2022

Till samkommunens uppgift hör att ordna primärvård, socialvård och specialsjukvård till de 13 medlemskommunernas invånare. …

Kommuner kan komma överens om att låta en samkommun sköta någon uppgift för deras räkning. …