Till innehållet

I projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre är målsättningarna att skapa en verksamhetsmodell för ändamålsenliga teknologiska tjänster som stöder boende i det egna hemmet, främja tillgången på personalresurser inom hemvården med ett ökat samarbete mellan hemvård och utbildningsanordnare, utveckla kvaliteten av hemvård genom att identifiera enhetliga kvalitetsmål.  

Projektet förverkligas i samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten. 

Projekttid: 1.1.2022 – 31.12.2023 

Projektets status: Aktiv 

Finansiär: Social- och hälsovårdsministeriet 

Projektets finansiering: 1 140 000 euro (1.1.2022-31.12.2023) 

Nyckelord: hemservice, hemmaboende, stöd för äldre, SIB-modell, välfärdsteknologi, informationsledning, kunddelaktighet 

Kontaktperson: Projektchef André Åkerholm, 
andre.akerholm@ovph.fi