Till innehållet

Temporärt beredningsorgan

Temporära beredningsorganet bereder besluten som gäller organiseringen av det självstyrda välfärdsområdets förvaltning som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Det temporära beredningsorganet ansvarar för organiseringen och ledningen av beredningsarbetet.

Ett temporärt beredningsorgan bereder inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inom varje välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Uppgifter:

 1. utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen
 2. delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet
 3. delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
 4. delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet
 5. bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor
 6. besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022
 7. delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet
 8. bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning

Beredningsorganets sammanställning

Ordinarie medlemErsättare
Marina Kinnunen (ordför.) Samkommunsdirektör
Pia-Maria Sjöström, Sektordirektör, barn, unga och familjerSofia Svartsjö, Verksamhetsområdesdirektör,
social- och hälsocentral
Erkki Penttinen, Sektordirektör, personer i
arbetsför ålder
Annica Sundberg, Verksamhetsområdesdirektör,
rehabilitering
Leif Holmlund, Sektordirektör, äldre personerTony Pellfolk, Verksamhetsområdesdirektör,
hem- och boendeservice
Peter Nieminen, ChefsöverläkarePeter Riddar, Ledande läkare, allmänmedicin
Marjo Orava, ChefsöverskötareArja Tuomaala, Förändringsledare
Carina Nåhls, SocialdirektörAlice Backström, Förändringsledare
Maria Liukkonen, tf Förvaltninschef
Pia Nyman, Utvecklingschef (FUI)
Mari Plukka, KvalitetsdirektörSari West, Kundbetjäningschef
Ann-Charlott, Gröndahl HR-direktörKerstin Granlund, HR-utvekclingschef
Lena Nystrand, EkonomidirektörErica Backholm, Ekonomichef
Petra Fager, KommunikationsdirektörHanna Hattar, Kommunikationschef
Päivi Berg, Enhetschef (sekr.)Maria Hammar, Sote-koordinator/planerare
Tero Mäki, Räddningsdirektör (viceordf.)Krister Fogelberg, Räddninigschef
Otto Ilmonen, Samkommunsdirektör KårkullaSusanne Karlsson, Chef för expert- och utvecklingscenter
Kaija Metsänranta, Sammkommunsdirektör, EskooMikko Heiniluoma, Servicehef
Stefan Svenfors, Kommundirektör, PedersöreGun Kapténs, Kommundirektör, Larsmo
Rurik Ahlberg, Kommundirektör, KorsholmTom Holtti, Kommundirektör, Vörå
Juha Rikala, Kommundirektör, LaihelaTomas Häyry, Stadsdirektör, Vasa
Mikaela Björklund, Stadsdirektör, NärpesMila Segervall, Stadsdirektör, Kristinestad
Sakkunnig:
Suvi Einola, Förändringsledare

Beredningsorganets protokoll

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln till livets slutskede. I slutändan beslutar välfärdsområdesfullmäktige om att införa de bästa och mest effektiva verksamhetssätten som gynnar hela välfärdsområdet.

Fullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om:

 • strategin för välfärdsområdet och social- och hälsovårdens servicestrategi
 • räddningsväsendets servicenivå
 • välfärdsområdets budget och ekonomiplan
 • mål för verksamheten och ekonomin
 • allmänna grunder för kund- och tjänstavgifter
 • medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.

I Österbotten väljs 59 ledamöter i det första välfärdsområdesvalet. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år.

Välfärdsområdesstyrelsen

Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen väljs av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Välfärdsområdesstyrelsen ska dessutom tillsätta påverkansorgan i välfärdsområdet, bland annat ungdomsfullmäktige, råd för personer med funktionsnedsättning och äldreråd.

Nationalspråksnämnden

tvåspråkiga välfärdsområden finns en nationalspråksnämnd. Till medlemmar i nämnden väljs personer som representerar de invånare i välfärdsområdet som hör till den språkliga minoriteten. Till nationalspråksnämndens uppgifter hör bland annat att utvärdera tjänsternas behov och tillgänglighet på minoritetsspråket.