Till innehållet

Österbottens välfärdsområde 2023

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden.

Österbottens välfärdsområde 2023

I välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 väljs välfärdsområdesfullmäktige till alla välfärdsområden.

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden

I Österbotten lever vi år 2022 i ett mellanskede, då 13 kommuners social- och hälsovårdstjänster blir sammansatta under samkommunen. Från och med årsskiftet 2023 går vi från samkommunen till ett självstyrande välfärdsområde.

Temporärt beredningsorgan Temporära beredningsorganet bereder besluten som gäller organiseringen av det självstyrda välfärdsområdets förvaltning som …

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln …

Välfärdsområdesstyrelsen leder Österbottens välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonom

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas …

Genom att beställa nyhetsbrevet Välfärd tillsammans kan du lätt följa med hur beredningen av Österbottens välfärdsområde framskrider.