Till innehållet

Österbottens välfärdsområde 2023

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden.

Österbottens välfärdsområde 2023

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden

I Österbotten lever vi år 2022 i ett mellanskede, då 13 kommuners social- och hälsovårdstjänster blir sammansatta under samkommunen. Från och med årsskiftet 2023 går vi från samkommunen till ett självstyrande välfärdsområde.

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023. Överföringen hör till den riksomfattande välfärdsområdesreformen, där områdesindelningen har gjorts enligt landskapsgränserna.

Välfärdsområdesfullmäktige har godkänt välfärdsområdesstrategin för mandatperioden 2022-2026. Här kan du bekanta dig med det väsentligaste innehållet av strategin.

Temporärt beredningsorgan Temporära beredningsorganet bereder besluten som gäller organiseringen av det självstyrda välfärdsområdets förvaltning som …

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln …

Välfärdsområdesstyrelsen leder Österbottens välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonom

I välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 väljs välfärdsområdesfullmäktige till alla välfärdsområden.

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas …

Genom att beställa nyhetsbrevet Välfärd tillsammans kan du lätt följa med hur beredningen av Österbottens välfärdsområde framskrider.