Till innehållet

Österbottens välfärdsområde 2023

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden.

Österbottens välfärdsområde 2023

Från och med början av år 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till 21 välfärdsområden

I Österbotten lever vi år 2022 i ett mellanskede, då 13 kommuners social- och hälsovårdstjänster blir sammansatta under samkommunen. Från och med årsskiftet 2023 går vi från samkommunen till ett självstyrande välfärdsområde.

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023. Överföringen hör till den riksomfattande välfärdsområdesreformen, där områdesindelningen har gjorts enligt landskapsgränserna.