Till innehållet

Våra värderingar

  1. Från människa till människa
  2. Framåtblickande
  3. Jämlik behandling

Vår vision

Vi är närvarande i din vardag. Vi samarbetar för din välfärd, i alla    livssituationer, på två språk . Österbotten har innovationskraft samt en samlad social- och hälsovård som ger utmärkta resultat.

Våra långsiktiga mål

  1. Närvaro i människors vardag, tvåspråkighet samt smidig service och samarbetsförmåga ger de nöjdaste kunderna. I Österbotten bor den mest välmående befolkningen i Finland.
  2. Samlad social- och hälsovård och ett sporrande utvecklingsklimat ökar effektiviteten ger grunden för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.
  3. Klient- och patientsäkerhet är i toppklass i Norden.
  4. Hög kunskapsnivå som utvecklas kontinuerligt,  välbefinnande på jobbet och gott ledarskap gör oss till en attraktiv arbetsplats som personalen är stolt över.
Österbottens välfärdsområdes serviceattityd är Hej, hur kan jag hjälpa?