Till innehållet

Samkommunen har två (2) ledningsgrupper: en ledningsgrupp för välfärdsområdet och en ledningsgrupp för förvaltningen.  

Ledningsgruppen för välfärdsområdet har till uppgift att behandla ärenden som berör samkommunens verksamhet.  

Ledningsgruppen för förvaltningen har till uppgift att behandla ärenden som berör samkommunens förvaltning.  

Ledningsgruppen för specialomsorger avgör ärenden som den enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) ska avgöra och avger anvisningar om hur specialomsorgstjänster beviljas.  

Kontaktuppgifter till ledningen hittar du här.