Till innehållet
Suvi Einola
förändringsledare
Petra Fager
kommunikationsdirektör
Ann-Charlott Gröndahl
HR-direktör
Satu Hautamäki
verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscentret
Kosti Hyvärinen
verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service
Maria Liukkonen
tf. förvaltningsdirektör
Peter Nieminen
chefsöverläkare
Lena Nystrand
ekonomidirektör
Carina Nåhls
socialdirektör
Marjo Orava
chefsöverskötare
Christian Palmberg
verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice
Tony Pellfolk
verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice
Erkki Penttinen
sektordirektör, personer i arbetsför ålder
Mari Plukka
kvalitetsdirektör
Pia-Maria Sjöström
sektordirektör, barn, unga och familjer
Annica Sundberg
verksamhetsområdesdirektör, rehabilitering
Sofia Svartsjö
verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentraler
Pia Vähäkangas
sektordirektör, äldre personer