Till innehållet

Coronaviruset är en smittsam sjukdom som främst smittar som droppsmitta från en människa till en annan.

Om du har smittats av coronaviruset behöver du nödvändigtvis inte få några symtom men kan få varierande symtom. Symtomen är individuella och kan variera från lindriga till allvarliga. Lindriga symtom kan du behandla hemma, medan svåra symtom kan kräva sjukhusvård.

Den största risken att utsättas för coronaviruset är på platser där det finns många människor. Även symtomfria människor som bär på viruset kan smitta andra människor.

Coronaviruset behöver inte ge dig några symtom men kan ge varierande symtom som kan variera från lindriga till allvarliga. Symtomen varierar från individ till individ och kan också variera under sjukdomsförloppet.

Får du följande symtom kan du ha smittats:

 • feber
 • hosta
 • huvudvärk
 • halsont, strävhet i halsen
 • muskelvärk
 • snuva, täppt näsa
 • störningar i lukt- och smaksinnet
 • andnöd
 • kraftlöshet, trötthet
 • diarré
 • illamående, kräkningar.

Coronaviruset kan inte bekräftas enbart på basis av symtomen, utan det kräver ett coronavirustest.

Coronavaccinerna skyddar effektivt mot sjukdomens allvarliga former. Vaccinerna bidrar till att förebygga smittor även om de inte helt kan förhindra smittspridning.

Genom att iaktta en god handhygien, använda munskydd och hålla avstånd till andra människor kan du skydda dig mot viruset. Och genom att undvika platser där det finns många människor tätt till varandra kan du också minska smittrisken.

Vissa sjukdomar, graviditet och hög ålder ökar risken för att du ska drabbas av en allvarligare infektion. Coronavaccinerna skyddar effektivt mot sjukdomens allvarliga form, även om de inte helt förhindrar smittspridning.

Mer information om de medicinska riskgrupperna hittar du på THL:s webbplats.

Du kan utsättas för coronaviruset när du råkar på andra människor. Viruset kan också spridas genom kontaktsmitta via ytor, varför det är viktig att du ser till att ha en god handhygien.

Om smittan inte ger dig några symtom kan du ändå ovetandes sprida viruset. Du kan sprida viruset redan innan du fått några symtom. Den största risken att utsättas för coronaviruset är på platser där det finns många människor.

Om du får symtom som tyder på att du har smittats av coronaviruset eller om du har utsatts för viruset bör du undvika att träffa andra människor och heller inte vistas på allmänna platser. Om du är sjuk ska du heller inte gå till jobbet eller skolan eller delta i fritidsaktiviteter.

Coronapasset är EU:s coronaintyg som kan laddas ner via Mina Kanta-sidor.

Mer information om coronapasset och hur det kan laddas ner hittar du på följande webbplatser:

Kanta.fi

SHM