Till innehållet

Vad du ska göra om du har fått ett positivt covid-testresultat i ett officiellt PCT-test:

OBS! Om du arbetar inom social- och hälsovården ska du ta kontakt med din förperson. Karantäns- och isoleringspraxisen för anställda inom social- och hälsovården varierar på sina håll från den allmänna praxisen. Inom Österbottens välfärdsområde är isoleringstiden för social- och hälsovårdspersonal 7 dygn.

1. Stanna i isolering i 5 dagar

Isoleringen räknas från och med den dag dina symtom började. Om du är symtomfri räknas isoleringstiden från och med testdagen. Återvänd inte till jobbet, skolan eller daghemmet förrän du är frisk.

2. Träffa inte någon som inte bor i samma hushåll

Under isoleringen får du inte träffa andra personer som inte bor i samma hushåll. Du kan gå ut bara du håller avstånd till andra människor.

3. Meddela dem som eventuellt exponerats för smittan

Meddela att du har blivit smittad till de personer som du träffat från och med 48 timmar före symtomen började, t.ex. arbetsplatsen, daghemmet, skolan eller hobbyer.

De som exponerats bör i mån av möjlighet undvika kontakter utanför det egna hemmet i 5 dagar och följa med eventuella symtom. Om man ändå behöver röra sig utanför det egna hemmet ska man försöka hålla avstånd och använda ansiktsmask. T.ex. friska kan ändå gå till skola, daghem eller arbete. 

Smittorisken är störst för dem som bor i samma hushåll med dig och exponeras kontinuerligt för smittan.

4. Följ med dina symtom

Om du ännu de två sista isoleringsdagarna har tydliga förkylningssymtom ska du fortsätta isolera dig tills du är frisk. Efter detta är det inte längre troligt att du är smittsam. 

Om dina symtom blir värre och du behöver hjälp ska du kontakta jourhjälpen på nummer 116 117.  

Om du har kraftiga symtom samtidigt som du

  • på grund av ålder eller kronisk sjukdom hör till riskgruppen för allvarlig infektion,
  • har haft en blodpropp eller om du har konstaterad blodkoagulationsstörning,

ska du ta kontakt med smittspårningen, så bedömer vi behovet av blodförtunnande medicinering. Kontaktuppgifterna till kommunerna finns nedan.

5. Inget nytt coronatest behövs

Du behöver inte ta ett nytt coronatest i slutet av isoleringen. Coronatest kan visa positivt flera månader efter att man haft infektionen.

6. Om du är gravid eller behöver blodförtunnande läkemedel

Om du är gravid ska du kontakta din egen rådgivning och berätta att du har blivit smittad.

Om du behöver en bedömning av behovet av blodförtunnande (se kontaktuppgifterna nedan där du hittar kontaktuppgifter för din egen boendekommun).

7. Om du behöver ett beslut eller intyg för att beviljas dagpenning för smittsamma sjukdomar:

Intyget kan begäras av följande aktörer:

  • Den regionala smittspårningen (kontaktuppgifterna finns nedan)
  • Företagshälsovården
  • Privata hälso- och sjukvården.

Isoleringen varar i fem dagar från det att den person som fått ett positivt testresultat insjuknat eller från det att denna person testades, ifall personen inte haft några symtom. Om symtomen förlängs ska man söka om sjukledighet enligt den egna arbetsgivarens anvisningar.

Regionala kontaktuppgifter för smittspårningen i Österbottens välfärdsområde:

  • Ta kontakt med smittspårningen i din boendekommun per e-post (kontaktuppgifterna hittas här nedan).
  • OBS! Uppge ditt fullständiga namn, din födelsetid och det datum när du insjuknade i e-postmeddelandet. Rubriken för meddelandet ska vara ”Begäran om intyg”. Vi skickar besluten/intygen i efterskott per post eller som skyddad e-post.

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom

E-post: covid.jakobstad@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel 

Telefon: 040 559 1010

Öppen måndag till fredag kl. 8–16

Om du har förvärrade symtom

Telefon: 050-4111380

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

e-post: covid.nykarleby@ovph.fi

För bedömning av behov av blodförtunnande medel eller förvärrande av symtom:

Telefon: 046 9214147

Vardagar kl. 8-16

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

E-post:  covid.korsholm@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel 

Korsholm telefon: 044 727 1268 

Vörå telefon: 044 727 1268 

vardagar kl. 9-11

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom

E-post: covid.vaasa@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel

Telefon: 040 190 6142

Öppen måndag till torsdag kl. 13–15, fredag kl. 11–13

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

E-post: covid.laihia@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel 

via kundservicecentralen 06 218 9000.

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

E-post: covid.malax@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel 

via kundservicecentralen 06 218 9000.

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

covid.narpes@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel 

via kundservicecentralen 06 218 9000.

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom 

covid.kaskinen@ovph.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel

via kundservicecentralen 06 218 9000.

Begäran för dagpenning vid smittsam sjukdom

E-post:  kristiinankaupunki.covid@pihlajalinna.fi

Bedömning av behov av blodförtunnande läkemedel

Vardagar kl 10-15, telefon 050 4778 270

Lördag och söndag kl 12-15, telefon 06 2218 600