Till innehållet

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Vi publicerar en lägesbild om coronaläget i regionen på i samband med coronasamordningsgruppens sammanträden (i allmänhet på tisdagar) och på fredagar.

18.1.11.1
Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridningÖsterbotten är ett område med samhällsspridningÖsterbotten är ett område med samhällssprindning
Antalet personer i sjukhusvård
primärvårdens sjukhusavdelningar157
centralsjukhusets vårdavdelningar96
intensivvårds- och övervakningsavdelningen34
Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar)
den andel som fått en vaccindos88,4 %88,1 %
den andel som fått två vaccindoser85,7 %85,1 %
den andel som fått tre vaccindoser41,6 %26,9 %
Coronaprovtagning (officiella prov som gjorts inom hälso- och sjukvården, inrymmer inte hemtest)
Antalet coronaprov som tagits i Österbotten160862154823
Antalet konstaterade coronafall i Österbotten105418407
Andelen positiva prov35 %31 %
Incidensen i regionen (14 dgn)21431828
Totala antalet dödsfall2421

Beslutsfattande under coronaepidemin

PäI och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna. Österbottens coronasamordningsgrupp följer med det regionala epidemiläget.

Österbottens välfärdsområde är ett område med samhällsspridning.

Social- och hälsovårdsministeriet har ersatt de tidigare kriterierna för de olika epidemifaserna med epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning, vilket passar bättre för det nuvarande coronaläget.

Kriterierna för områden med samhällsspridning

Läge 18.1.2022: Österbotten uppfyller alla kriterierna för områden med samhällsspridning.

Brister i vaccinationstäckningen regionalt eller enligt befolkningsgrupp: 18.1, uppfylls.

Belastningen på social- och hälsovården ökar och funktionsförmågan i en eller flera delar av servicesystemet försämras: 18.1, uppfylls.

Andelen positiva testresultat är > 3,0–3,5 %, bortsett från riktade hälsokontroller och screeningar: 18.1, uppfylls.

Uppföljningen av avloppsvatten visar att den upptäckta virusmängden har överskridit den slumpmässiga variationen: 18.1, uppfylls.

Det förekommer omfattande fall av massexponering, och utredandet av dem försvårar betydligt det övriga arbetet för att bekämpa epidemin: 18.1, uppfylls.

Fördröjningar i smittspårningen begränsar brytandet av smittkedjor på ett effektivt och riskbaserat sätt: 18.1, uppfylls.

Det totala antalet fall på 14 dygn för hela befolkningen är > 100 / 100 000 invånare eller > 200 / 100 000 invånare för en grupp som inte är vaccinerad eller någon annan befolkningsgrupp: 18.1, uppfylls.

Rekommendationer och restriktioner som gäller hela befolkningen finns på Statsrådets webbplats.

Beslut om stängning av utrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland stänger med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1– 3.2.2022.

Stängningen gäller följande utrymmen enligt paragraf 58 g 4 momentets punkter i lagen om smittsamma sjukdomar:

utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott,
dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Utrymmena som omfattas av restriktionen kan emellertid användas för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2003 eller senare. De stängda utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller inte följande utrymmen: träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott (såsom padelbanor, tennis- och badmintonplaner); allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem; nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus; inomhuslekparker och inomhuslekplatser; allmänna utrymmen i köpcentra; affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Ett beslut om användningen av olika utrymmen träder i kraft den 7. januari 2022

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Beslutet är i kraft under tiden 7.1 – 31.1.2022.

Mera information om beslutet finns på Regionförvaltningsverkets meddelande 4.1.2022

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen 3.1–31.1.2022:

Med beslutet som fattades 31.12 förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Österbottens välfärdsområde alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.

Användningen av coronapasset är genom statsrådets beslut begränsad till och med 20.1.2022:

Användningen av coronapasset har genom statsrådets beslut begränsats på viss tid 30.12.2021–20.1.2022. Under den perioden kan coronapasset inte användas som ett alternativ till regionala begränsningar vid offentliga tillställningar eller i kundutrymmen. Evenemangsarrangörerna måste alltså följa de gällande sammankomstbegränsningarna. Beslutet gäller i områden där coronaepidemin är i samhällsspridning.

Här samlas alla beslut som Regionförvaltningsverket fattat gällande coronaepidemin.

På grund av det epidemiologiska läget i Österbotten är följande rekommendationer och nationella begränsningar i kraft i Österbotten:

  • En stark rekommendation om att vaccinera sig mot coronaviruset.
  • En stark rekommendation om att personer som är över 12 år bör använda munskydd gäller till den 28 februari 2022 
  • Distansarbeterekommendation, gäller till den 28 februari
  • För att minska fall från utlandet och så kallade riskländer rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att resenärer som anländer till Finland tar coronatest. Gruppen rekommenderar att testet tas inom två till tre dygn efter ankomsten till Finland. Innan resultatet är klart ska den som testats undvika kontakter, ett sätt att göra detta är att vara i frivillig karantän. 
  • Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003,  rekommenderas minimera sina sociala kontakter till alla andra än den egna familjen gäller till den 6 februari.
  • Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003, rekommenderas pausa fritidsaktiviteter som idkas i grupp gäller till den 6 februari.

Vilka reserekommendationer som gäller finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.