Till innehållet

Den regionala uppföljningen av coronavirusepidemin har ändrats 21.5 och sedan dess rapporterar inte Österbottens välfärdsområde epidemisiffror längre. Den som är intresserad kan följa med läget på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Beslutsfattande under coronaepidemin

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna. Österbottens coronasamordningsgrupp följer med det regionala epidemiläget.

Österbottens välfärdsområde är ett område med samhällsspridning.

Social- och hälsovårdsministeriet har ersatt de tidigare kriterierna för de olika epidemifaserna med epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning, vilket passar bättre för det nuvarande coronaläget.

Kriterierna för områden med samhällsspridning

Läge 20.4.2022: Österbotten uppfyller alla kriterierna för områden med samhällsspridning.

Brister i vaccinationstäckningen regionalt eller enligt befolkningsgrupp: 20.4, uppfylls.

Belastningen på social- och hälsovården ökar och funktionsförmågan i en eller flera delar av servicesystemet försämras: 20.4, uppfylls.

Andelen positiva testresultat är > 3,0–3,5 %, bortsett från riktade hälsokontroller och screeningar: 20.4, uppfylls.

Uppföljningen av avloppsvatten visar att den upptäckta virusmängden har överskridit den slumpmässiga variationen: 20.4, uppfylls.

Det förekommer omfattande fall av massexponering, och utredandet av dem försvårar betydligt det övriga arbetet för att bekämpa epidemin: 20.4, uppfylls.

Fördröjningar i smittspårningen begränsar brytandet av smittkedjor på ett effektivt och riskbaserat sätt: 20.4, uppfylls.

Det totala antalet fall på 14 dygn för hela befolkningen är > 100 / 100 000 invånare eller > 200 / 100 000 invånare för en grupp som inte är vaccinerad eller någon annan befolkningsgrupp: 20.4, uppfylls.

Rekommendationer och restriktioner som gäller hela befolkningen finns på Statsrådets webbplats.

Här samlas alla beslut som Regionförvaltningsverket fattat gällande coronaepidemin.

  • Vi följer THL:s rekommendationer om munskydd.
  • Vi rekommenderar fortfarande starkt att du har munskydd när du besöker något av Österbottens välfärdsområdes verksamhetsställen.

Vilka reserekommendationer som gäller finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.