Till innehållet

Den regionala uppföljningen av coronavirusepidemin har ändrats 21.5 och sedan dess rapporterar inte Österbottens välfärdsområde epidemisiffror längre. Den som är intresserad kan följa med läget på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Beslutsfattande under coronaepidemin

I och med att olika myndigheter äger rätt att besluta om olika begränsningar och anvisningar följer vi i vår kommunikation med de beslut, anvisningar, rekommendationer och begränsningar som utfärdas av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket och kommunerna. Österbottens coronasamordningsgrupp följer med det regionala epidemiläget.

Munskydd bör användas i följande situationer:

  • Vid mottagningsbesök, då även personalen använder munskydd
  • Vid besök på vårdavdelningar
  • Vid långvarig vistelse i trånga utrymmen där flera personer är närvarande (t.ex. i dagsalar osv.)
  • När man söker sig till vård eller provtagning på grund av misstanke om att man insjuknat i corona samt även i övrigt när man är tvungen att röra sig utanför hemmet med förkylningssymtom.

Österbottens välfärdsområde är ett område med samhällsspridning.

Rekommendationer och restriktioner som gäller hela befolkningen finns på Statsrådets webbplats.

Här samlas alla beslut som Regionförvaltningsverket fattat gällande coronaepidemin.

Vilka reserekommendationer som gäller finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.