Till innehållet

Om du får symtom som tyder på att du smittats av coronaviruset ska du undvika kontakter utanför det egna hushållet och göra ett hemtest för coronaviruset. Se nedan i vilka fall ett officiellt test tas i fortsättningen.

Om dina symtom är allvarliga ska du ringa jourhjälpen, telefonnummer 116 117.

Mer information och anvisningar om karantänen hittar du på THL:s webbplats.

Coronaviruset behöver inte ge dig några symtom men kan ge varierande symtom som kan variera från lindriga till allvarliga. Symtomen varierar från individ till individ och kan också variera under sjukdomsförloppet.

Får du följande symtom kan du ha smittats:

 • feber
 • hosta
 • huvudvärk
 • halsont, strävhet i halsen
 • muskelvärk
 • snuva, täppt näsa
 • störningar i lukt- och smaksinnet
 • andnöd
 • kraftlöshet, trötthet
 • diarré
 • illamående, kräkningar.

Gör så här:

 • Om du får symtom som tyder på att du smittats av coronaviruset ska du undvika kontakter utanför det egna hushållet och göra ett hemtest för coronaviruset. Se nedan i vilka fall ett officiellt test tas i fortsättningen.
 • Du kan göra en bedömning av dina symtom på webbplatsen omaolo.fi.
 • Ta vid behov kontakt med kundbetjäningscentralen på nummer 06 218 9000. Kundbetjäningscentralen är öppen på vardagar klockan 8–16.
 • Om kundbetjäningscentralen är stängd och du behöver brådskande rådgivning, ring då jourhjälpen på nummer 116 117.
 • I nödfall ska du ringa nödnumret 112.

Coronaprovtagning

I fortsättningen tas officiellt coronatest endast i vissa fall. I övriga fall ska man i första hand ta ett självtest hemma.

OBS! Dessa anvisningar är allmänna och det kan finnas undantagsfall. I första hand ska du alltid följa de anvisningar och beslut du fått personligen.

Ett officiellt test som tas inom hälso- och sjukvården ska i fortsättningen göras i följande fall:

 • Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården rekommenderat dig att göra ett test.
 • Om du arbetar inom social- och hälsovården med kunder och patienter.
 • Om du arbetar på en omsorgsenhet med heldygnsomsorg eller en omsorgsenhet med heldygnsomsorg för personer med funktionshinder (oavsett arbetsuppgift).
 • Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom.
 • Om du är gravid.

Stanna hemma tills du fått ett testresultat.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan endast beviljas med stöd av ett officiellt test och ett isolerings- och karantänbeslut som fattats på basis av det officiella testet.

Hur länge tar det att få ett svar på ett officiellt coronatest

Normalt tar det 1–2 dygn att få ett svar på ett coronatest. I samband med störningar eller rusning kan det ta längre.

Negativt testresultat

Om testet är negativt innebär det att ingen coronavirussmitta har konstaterats. Negativa testresultat meddelas per sms och syns också på Mina Kanta-sidor. Får du förkylningssymtom rekommenderas du stanna hemma tills du känner dig frisk igen.

Positivt testresultat

Ett positivt testresultat innebär att coronavirussmitta har konstaterats.

Om ditt testresultat är positivt skickas svaret till dig per sms. Om du fått ett positivt testresultat ska du automatiskt isolera dig i minst tio dagar, om du inte personligen fått andra anvisningar.

Du ska också själv meddela de personer som du varit i närkontakt med (under 2 meter och över 15 minuter) 48 timmar före symtomen började och efter symtomen började om att de har blivit exponerade för coronaviruset.

Hemtest är coronatest som säljs i bland annat dagligvaruhandeln och på apotek. Du tar testet själv där hemma. I testförpackningen hittar du anvisningar för hur testet ska göras.

Ett hemtest är bara riktgivande och inte lika tillförlitligt som ett officiellt test.

Positivt testresultat i hemtest

Resultatet är ganska tillförlitligt och innebär att du sannolikt har smittats av coronaviruset.

Om du får ett positivt resultat ska du själv meddela de personer som du varit i närkontakt med (under 2 meter och i över 15 minuter) 48 timmar före symtomen började och efter symtomen började om att de har blivit exponerade för coronaviruset.

Vi rekommenderar att alla som exponerats för coronaviruset ska undvika att vara i kontakt med andra människor i fem (5) dagar. Vi rekommenderar att du exempelvis arbetar på distans i den mån det är möjligt. Exponeringstiden för personer som bor i samma hushåll räknas från det ögonblick när den familjemedlem som sist konstaterats vara smittad har fått sina symtom.

Om hemtestets resultat är positivt ska du isolera dig i 10 dagar.

Om du behöver ett officiellt testresultat för inkomstbortfall måste du söka dig till en officiell coronaprovtagning.

Negativt testresultat i hemtest

Resultatet är inte helt tillförlitligt, särskilt om symtomen håller i sig. Du kan vara säkrare på resultatet genom att göra upprepade hemtest. Om hemtestets resultat är negativt men symtomen håller i sig är det skäl att göra om testet.

Har du förkylningssymtom ska du stanna hemma och exempelvis arbeta på distans i den mån det är möjligt, även om hemtestet varit negativt.

Isolering och karantän

I Österbottens välfärdsområde tillämpas bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och ministeriernas instruktioner samt THL:s anvisningar.

Det är en lagstadgad skyldighet att iaktta en officiell karantän och isolering och bryter du mot karantänen kan du dömas till böter.

Officiella karantänbeslut fattas i nuläget endast för personer som varit närkontakt med personer som insjuknat (personer som exponerats exempelvis i familjekretsen, på skolor och inrättningar) och för anställda inom social- och hälsovården.

Om en person får ett positivt svar i ett officiellt coronatest fattas ett beslut om isolering med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Personen försätts i isolering i 10 dygn enligt följande:

 • när testresultatet är positivt och personen har symtom räknas isoleringstiden från den dag när personen fick symtom
 • när testresultatet är positivt men personen inte har några symtom räknas isoleringstiden från provtagningsdagen.

Isolering innebär att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. På detta sätt vill man undvika eventuell fortsatt smittspridning. Smittskyddsläkaren ordinerar isolering och informerar om isoleringens längd. Personen kan vara isolerad på sjukhus eller i hemmet. Isoleringsbeslutet är kategoriskt och ges i skriftlig form.

I isolering ska du undvika kontakt med andra människor, och i den mån det är möjligt även undvika kontakt med personer som bor i samma hushåll. Du får gå ut, men håll avstånd till andra människor.

Om du varit i samma utrymme som en person som bekräftats vara smittad av viruset kan du med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar försättas i karantän. Officiell karantän är ett administrativt beslut som en smittskyddsläkare fattar för en person som exponerats för coronaviruset.

Den person som exponerats för coronaviruset sätts i karantän i fem dygn från och med exponeringen.

En smittskyddsläkare kan på basis sin bedömning även ordinera karantän av annan längd.

När du är i officiell karantän ska du undvika kontakt med personer utanför det egna hemmet. Du får gå ut bara du håller avstånd till andra människor. Däremot får du inte gå till exempel till arbetet, butiken, apoteket, hobbyer eller andra offentliga evenemang, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.

Karantänbeslut meddelas antingen per telefon eller sms eller via exempelvis skolans eller daghemmets elektroniska system. Karantänen träder i kraft omedelbart och därefter ska du undvika att vara i kontakt med andra människor än dem som bor i samma hushåll med dig. När du har försatts i karantän får du exempelvis inte gå till jobbet, fritidsaktiviteter, butiken eller besöka andra människor. Du får gå ut så länge du håller avstånd till andra människor.

De andra som bor i samma hushåll med en person som försatts i karantän får leva normalt om de är friska och den som är försatt i karantän inte får några coronasymtom eller får ett positivt coronaresultat.

Även om du inte får ett officiellt karantänbeslut rekommenderar vi att alla som exponerats för coronaviruset ska undvika att vara i kontakt med andra människor i fem (5) dagar. Vi rekommenderar att du exempelvis arbetar på distans i den mån det är möjligt. 

När den första familjemedlemmen insjuknar är karantänen för övriga familjemedlemmar i allmänhet 5 dygn. Tiden räknas från början av den insjuknade personens symtom. Om den smittade är symtomfri räknas tiden från provtagningsdagen. Om fler familjemedlemmar insjuknar sätts de andra, symtomfria familjemedlemmarna i karantän för 5 dygn.

En person kan ordineras karantän för totalt högst tre veckor.

Mer information och anvisningar om karantänen hittar du på THL:s webbplats.

Testpunkter

Coronaprovtagning ordnas i flera kommuner i Österbotten. Testningen sker i första hand på den egna hemorten. Klicka på ortens namn för att se hur provtagningen fungerar där du bor.

Obs! Kom ihåg att använda munskydd då du kommer till coronatestningen. Vi hoppas att alla som kommer med till testningen bär munskydd (även familjemedlemmar eller andra följeslagare). Anvisningen gäller alla testpunkter i Österbottens välfärdsområde.

Tidsbokning

Coronaprovtagningen kräver tidsbokning. Ring följande nummer för att boka tid till coronatest:

Kaskö hälsocentral: 045-23 22 200 måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-9

Testpunkt

Innergården vid Kaskö hälsocentral: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Provtagningen sker på Kaskö hälsocentrals parkeringsplats. Skötaren tar provet medan du sitter i bilen. Mer information fås i samband med tidsbokningen.

Tidsbokning

Coronaprovtagningen kräver tidsbokning. Ring följande nummer för att boka tid till coronatest:

Infektionsskötaren

tfn 050 4778270

Måndag–fredag kl. 9–15

eller

Bedömning av vårdbehovet

tfn 06 2218600

Måndag och fredag kl. 8-20, tisdag–torsdag kl. 8-16, lördag kl. 9-20, söndag kl. 9-16.

Testpunkt

Bottenhavets hälsa: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Testningen äger rum på baksidan av den nedre parkeringsplatsen på Bottenhavets sjukhusområde, under det bruna taket. Skötaren tar provet medan du sitter i bilen. Mer information fås i samband med tidsbokningen.

Tidsbokning

Coronaprovtagningen kräver tidsbokning. Boka tid till coronatest elektroniskt via den här länken.

Testpunkter

Korsholms provtagningspunkt: Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Provtagningen äger rum utomhus på parkeringen, utanför ingång B. Kör till huvudingången och sväng höger mot B-ingången (följ skyltarna).
Kör in under taket vid den blå baracken. Stanna kvar i bilen, öppna fönsterrutan och stäng av motorn. Vänta på skötaren som ger dig mer information och tar testet. Testet tas från näsan. Om du behöver ett testintyg, säg till om det i samband med provtagningen.

Oravais provtagningspunkt: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Provtagningen äger rum utomhus på parkeringsplatsen, följ skyltarna. Kör in under taket vid den blå baracken. Stanna kvar i bilen, öppna fönsterrutan och stäng av motorn. Vänta på skötaren som ger dig mer information och tar testet. Testet tas från näsan. Om du behöver ett testintyg, säg till om det i samband med provtagningen.

Tidsbokning

Coronaprovtagningen kräver tidsbokning. Boka tid till coronatest elektroniskt via den här länken.

Det går också att ringa till nummer 06 2249600 för att boka tid. Telefontidsbokningen är öppen måndag–fredag kl. 8–16.

Testpunkt

Närpes hälsovårdcentral: Kyrkvägen 4, 64200 Närpes

Följ coronatestskyltarna. Vänta i bilen, skötaren kommer och tar provet medan du sitter i bilen.

Coronaprovtagning ordnas i Jakobstad och Nykarleby.

Testpunkter

Jakobstads testpunkt

Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad

Coronaprovtagning utan tidsbokning.

Coronaprov tas i tältet utanför ingången till jouren. Sväng in till testpunkten från Kållbyvägen.

Öppettider:

Måndag–fredag kl. 10–14.30

Lördag–söndag kl. 11.30–14.30

OBS! Testning 22-23.1 kl. 10-14.30

Testpunkten i Nykarleby

Nykarleby välfärdscentral, ingång D

Borgaregatan 23, 66900 Nykarleby

Coronaprovtagning utan tidsbokning måndag–fredag kl. 10–11.

För provtagning på övriga tider, ring till telefonrådgivningen på nummer 06 786 2701.

Ingen remiss eller tidsbokning behövs för testningen.

Testpunkten ligger på kasernområdet (mellan Korsholmsesplanaden och Artellgränden).

Öppettider

Måndag–söndag kl. 8–21