Till innehållet

Nyheter

Filtrera enligt kategori:
Allmänt

Palliativ vård och vårdplanering i äldrevård och -omsorg

Annika Tetrault arbetar som koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre och vårdmaterial i Österbotten, två nya all-österbottniska enheter inom välfärdsområdet. Vid sidan av arbetet slutför hon en doktorsavhandling i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa. I artikeln berättar Tetrault om sin forskning och hur resultaten kan användas i verksamheten.