Till innehållet

Enhetens arbetsuppgifter

Resurshanteringsenheten förmedlar personal inom vård- och socialområdet för att möta vikariebehoven på välfärdsområdets arbetsenheter.

Målet är att arbetsenheterna med hög belastning ska ha tillräckligt med personal och att man snabbt ska reagera på belastningsvariationen.

Vem är vi?

Medarbetarna på resurshanteringsenheten är i huvudsak interna vikarier, det vill säga tillsvidareanställda med olika arbetsbeskrivningar. Dessa personer hoppar in vid brådskande fall, som semestervikarier och som vikarier vid lagstadgad frånvaro. Utöver detta anlitas externa vikarier vid behov, till exempel under semesterperioderna. 

Arbetet för de anställda på resurshanteringsenheten omfattar direkt och indirekt vård/service i enlighet med klientens eller patientens specialitet/servicebehov. Arbetsuppgifterna följer enheternas arbetsuppgifter. 

Rekrytering

För att främja rekryteringen har resurshanteringsenheten ett nära samarbete med områdets skolor inom social- och hälsovårdsbranschen samt med enhetscheferna inom deras område. 

Mera information om rekrytering:

Regionala kontaktuppgifter:

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Päivikki Vainio
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Bäddavdelningsvård och öppenvård, dialysen
040 623 7457

Niina Rintamäki
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Akutvård, kvinnor och barn, operationsverksamheten

Hanna Leppinen
Biträdande avdelningsskötare – Vasa cetralsjukhus
Bäddavdelningsvård och öppenvård, dialysen
040 646 3366

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare – Vasa centralsjukhus
Psykiatri, diagnostikcentret, avdelning för avancerad rehabilitering, specialgeriatriska avdelningen. Boendeserviceenheter i Vasa.
044 323 2105

Riikka Silorinne
Rekryterare
Boendeserviceenheter i Vasa
040 505 3743

Tarja Mäntylä
Rekryterare
Boendeserviceenheter i Vasa
040 195 0091

Päivi J. Nurmi
Biträdande avdelningsskötare
Psykiatri, diagnostikcentret, avdelning för avancerad rehabilitering, specialgeriatriska avdelningen.
040 672 9848

Hanna Leppinen
ft. avdelningskötare – Vasa centralsjukhus
Akutvård, kvinnor och barn, operationsverksamheten
040 646 3366

Kirsi Mylläri 
Avdelningsskötare 
Vasa stad allmänmedicinska avdelningar, hemvården, hälsocentralens mottagningar, rådgivningar och skolhälsovården 
040 195 0093

Terhi Koitto
Rekryterare
Vasa stad allmänmedicinska avdelningar, hemvården, hälsocentralens mottagningar, rådgivningar och skolhälsovården
040 776 9272

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Anna-Mari Sanjama
Koordinerande serviceförman
044 213 4805

Mia Östergård-Jussila
Avdelningsskötare 
Laihela hälsotjänster
044 323 2105 

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474 

Majvor Håkans
Avdelningsskötare
040 193 6081

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474 

Britta Pekkarinen
Avdelningsskötare
050 570 4536

Tanja Holmberg
Biträdande avdelningsskötare
050 446 0043

Marjo Pohjoisaho
Rekryterare
050 461 9106

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474 

Siw Frostdahl-Blomqvist
Avdelningsskötare
040 182 6867

Tanja Holmberg
Biträdande avdelningsskötare
050 446 0043

Carina Valkonen
Rekryterare
044 403 8520

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474 

Carina Rofhök
T.f. Avdelningsskötare
040 143 4484 

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719 

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474

Heidi Blomqvist 
Avdelningsskötare 
040 180 0773 

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 271

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

Joakim Bäcklund 
Koordinerande serviceförman 
050 421 0474

Lisen Svenlin-Södö
Avdelningsskötare 
040 152 3569

Nina Lähdemäki 
Koordinerande serviceförman, Socialvård
Funktionshinderservice, mentalvårds- och missbrukartjänster, hemvård
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekryterare
Funktionshinderservice
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekryterare
Barnfamiljer, hemvård
040 539 0274

E-post: fornamn.efternamn@ovph.fi