Till innehållet

Målsättningen med studerandeuppgifterna är bl.a. att öka studerandes kunskap om användningen och dokumenteringen av mätare (t.ex. trycksår, fallrisk, smärta och näringstillstånd) och mätresultat.

Avdelningsskötarna kan på detta sätt även följa upp användningen av vårdarbetets mätare och dokumenteringen.

Närmare uppgifter ges av avdelningsskötaren/ biträdande avdelningsskötaren/ studerandeansvariga eller utvecklingsöverskötare Susanne Salmela.