Till innehållet

Anvisningar

Ansvaret för handledningen av examensarbete eller lärdomsprov (examensarbete) ligger hos yrkeshögskolorna och ska uppfylla de allmänna krav som ställs på forskning.

Examensarbetet kan vara arbetslivsförankrat med Välfärdsområde som uppdragsgivare och med anknytning till aktuella teman, men studerande kan även delta i välfärdsområdets kvalitetsprojekt och/eller andra projekt. Strävan är att examensarbetet sammanlänkas med större forsknings och/eller utvecklingsprojekt. 

Anvisningar och forskningsansökan hittar du från Forskning, utveckling och innovationer-sidan:

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/utveckling-och-utbildning/forskning-utveckling-och-innovationer/

Forskningsetiska delegationens (TENK) video om etikprövning inom humanvetenskaperna

Teman

Ämneshelheter för examensarbete inom social- och hälsovården

Studerande väljer från ämneshelheterna ett tema som intresserar och stöder inlärningen. Ämneshelheterna kan granskas ur olika kontextspecifika perspektiv.

Läroanstalten ansvarar för handledningen av examensarbetet. Studeranden bör diskutera det valda temaområdet med kontaktpersonen på fältet (se kontaktuppgifterna) som godkänner temat för sitt serviceområde. Läroanstalten ska även godkänna temat för lärdomsprovet.

Kontaktuppgifter