Till innehållet

En lyckad praktik förutsätter att (vård)studerande får information bl.a. om verksamheten vid centralsjukhuset/Malmska sjukhuset och de olika resultatenheterna, ledningssystemet, goda tillvägagångssätt och värdegrunden.

Förverkligandet av samarbetsplanen

Praktikplanen har uppgjorts i samarbete med läroinrättningarna inom vårdbranschen och avdelningarna/enheterna inom välfärdsområdet. Respektive avdelning/enhet har fått förhandsuppgifter om studerande som ska utföra sin praktik på avdelningen från Jobiili. Andra stadiets läronrättningar skickar en studerandelista till de avdelningar/enheter till vilka närvårdarstuderande kommer.

För att mottagandet av studerande ska löpa så smidigt som möjligt under hela introduktionsprocessen har även ett arbetspass för de studieansvariga inplanerats. Arbetspasset har anpassats utgående från den tidpunkt då studerandena inleder sin praktik.

Introduktion på Vasa centralsjukhus

Den allmänna introduktionen hålls måndagar i auditoriet D1 veckorna 1-13. Den 2.5 hålls introduktionen i mötesrum Svala (Y3.06), 8.5 och 15.5 i mötesrum Trana (Y3.07) och 22.5 i mötesrum Svan (Y3.08). Vecka 15 hålls ingen introduktion och vecka 16-17 uppdateras senare. 

Den första allmänna introduktionen hålls måndagen 2.1.2023. Vi träffas vid huvudingången ca kl. 7:55 för att först gå till klädutdelningen och sen till introduktionstillfälle för studerande i D1. 

Följ med gällande anvisningar under Information till studerande

Introduktion i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo

Du som inleder din praktik på Malmska området: Studeranden samlas vid Beda Aulan, ingång B, första vardagen kl. 10:00. Därifrån visar vi dig vidare till rätt omklädningsrum och avdelning.

Du som inleder din praktikperiod på enhet utanför Malmska området (tex skolhälsovården, äldreomsorgen eller i kommunerna Pedersöre, Nykarleby eller Larsmo) kontakta respektive enhet 1-2 veckor på förhand för att få info om den första praktikdagen.

Övriga

Du som inleder din praktikperiod på annan plats (t.ex. skolhälsovård, äldre- och socialomsorg) kontakta respektive enhet i god tid (ca 1-2 veckor) före första praktikdagen.