Till innehållet

Här finns information om aktuella saker som studerande bör veta innan de kommer på praktik, eller är på praktik. 

Allmänt om vaccinationsskydd

Anvisningar gällande coronavirus

Vaccinationsskydd

Studeranden förutsätts ha samma vaccinationsskydd som personal, dvs tre doser.

Studerande ska ha två doser vaccin och den rekommenderade boosterdosen
(vaccinationsskyddet är i ordning). Gäller personer över 18 år.

Studeranden ska printa ut coronaintyget från Mina Kanta-sidorna (finns som pdf-fil) och ge
det till förmannen eller annan ansvarsperson utsedd av förmannen (t ex. kvällsskift och
veckoslut) på sin första praktikdag.

Det är viktigt att stanna hemma genast när man uppvisar symtom. Social- och
hälsovårdsanställda och studeranden ska isolera sig (dvs. stanna hemma) efter ett positivt
provresultat i sju (7) dygn från de första symtomen. Ett positivt hemtest kan verifieras med
ett officiellt test som tas inom hälso- och sjukvården om det är nödvändigt.

Maskrekommendation

Maskrekommendationen för social- och hälsovårdspersonal är i nuläget i kraft tillsvidare (pandemiledningsgruppens beslut 29.8.2022).

Denna anvisning gäller tillsvidare.