Till innehållet

Här finns information om aktuella saker som studerande bör veta innan de kommer på praktik, eller är på praktik. 

OBS! Rekommendationen om munskydd har förlängts till och med den 30.4

Sammankomster/grupper på max. 20 personer inomhus är tillåtet 1.2-28.2.

Söndag 16.1.2022

Vårdstuderande & praktik

Studerande som fått två doser vaccin mot Covid-19 och som fått ett positivt Corona testresultat, ska vara i karantän under ordinerad (föreskriven) tid och ha minst två (2) symtomfria dagar.

Torsdag 30.12.2021

Följande villkor gäller inom Österbottens välfärdsområde:

  1. Studerande får inte ha förkylningssymptom.
  2. Studerande ska vara i kontakt med egen hälsovårdscentral vid misstanke om Covid-19 eller vid misstanke om att hon/han blivit utsatt för Covid-19. Testningen sker i första hand i den egna hemkommunen.
  3. Vi önskar att studerande undviker situationer där det finns mycket folk i trånga utrymmen (t.ex. barer och nattklubbar) och avstånd inte kan hållas.
  4. Vi rekommenderar starkt att studerande har ett vaccinationsskydd.

Vi rekommenderar att studerande som kommer från utlandet har fått minst 2 doser med vaccinationsskydd (mindre än 4 månader efter senaste vaccinationen) eller har ett negativt testresultat (<72 h) innan praktikperioden inleds.

Studerande ska vara i kontakt med avdelningsskötaren/förmannen en vecka före praktikperiodens början, varvid man får information om enhetens möjlighet att ta emot studerande samt kommer överens om en eventuell testning.

Regler gällande infektionssymtom är samma för studerande som för övrig personal.

Denna anvisning gäller tillsvidare.