Till innehållet

Här finns information om aktuella saker som studerande bör veta innan de kommer på praktik, eller är på praktik. 

Allmänt om vaccinationsskydd

Information om corona – studerande

Coronavirus ses nu som en vanlig infektionssjukdom och temporära § 48a upphör 31.12.2022. Coronaviruset ska behandlas som andra luftvägsinfektioner, men om allmäntillståndet blir sämre eller symtomen är allvarliga är det nödvändigt att kontakta sjukvården, som alltid vid andra sjukdomar. Efter insjuknande i corona kan du återgå till vardagen när febern är borta och symtomen har minskat tydligt, som vid vanlig influensa och förkylningar.

Läs mera från länken nedan:

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/beakta-forebyggandet-av-luftvagsinfektioner-aven-under-julen-och-nyaret-thl-har-uppdaterat-sina-coronaanvisningar

Maskrekommendation

Munskydd används i fortsättningen i närkontakt med klienten/patienten, men till exempel i väntrum och korridorer behöver munskydd inte användas.

Se närmare:

Denna anvisning gäller tillsvidare.

Kartor