Till innehållet

Studerandehandledningens kvalitetsrekommendationer

Det riksomfattande utvecklingsnätverket för studerandehandledning (ValOpe) har i juni 2017 uppdaterat kvalitetsrekommendationerna (svenska, finska och engelska) och som vi har tillstånd att använda.

Kvalitetsrekommendationerna för studiehandledningen spelar en viktig roll i genomförandet av studiehandledningen. Syftet med kvalitetsrekommendationerna är att utveckla praktik och bedömning samt att harmonisera handledningspraxis till förmån för studenter.

Med kvalitetsrekommendationerna vill mant garantera eleverna givande, högkvalitativa och säkra praktikplatser. Syftet är också att sträva efter konsekvent och evidensbaserad praktik för studenthandledning i hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Yrkeshögskolornas kvalitetsrekommendationer för praktik inom hälsovårdsområdet

Kvalitetsrekommendationerna beskriver yrkeshögskolornas, studerandes och lärarnas uppgifter som ska förverkligas så att en praktik av hög kvalitet ska kunna säkerställas inom hälsovårdsområdet.

The quality recommendations describe the tasks of the universities of applied science (UASs), students and lecturers/teachers that must be implemented to ensure quality training in health education.