Till innehållet

Välkommen att studera och praktisera hos oss!

Österbottens välfärdsområde ordnar social- och primärvård samt specialiserad sjukvård i regionen (från Kristinestad i söder till Kronoby i norr) med 8000 professionella anställda. Till välfärdsområdet hör ca 300 enheter/avdelningar som erbjuder olika praktikplatser, vilka hittas från Jobiili (HYKY - Pohjanmaan hyvinvointialue/ Österbottens välfärdsområde).

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik inom Österbottens välfärdsområde. Här är du också välkommen att svara på responsenkäten (CLES).

En lyckad praktik förutsätter att (vård)studerande får information bl.a. om verksamheten vid centralsjukhuset/Malmska sjukhuset och …

Teman och anvisningar gällande yrkeshögskolornas examens-, Progradu/magisterarbeten, som utförs inom Österbottens välfärdsområde.

Studerande har vissa uppgifter som de ska utföra under sin praktik.

Välfärdsområdets studerandehandbok samt nationella och yrkeshögskolornas kvalitetsrekommendationer.

Här finns information om aktuella saker som studerande bör veta innan de kommer på praktik, …