Till innehållet

I Österbottens välfärdsområde ska alla legitimerade yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården samt yrkespersoner med skyddad yrkesbeteckning som deltar i läkemedelsbehandling ska säkerställa sina egna kunskaper i läkemedelsbehandling. Åt yrkespersoner som deltar i läkemedelsbehandling men saknar läkemedelsutbildning, ska utbildning ordnas och kunskaperna säkerställas.

Med hjälp av en enhetlig tillståndspraxis försäkras personalens yrkeskompetens gällande grundläggande kunskaper i läkemedelsbehandling och  främjande av klientsäkerhet samt vårdkvalitet.

Webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling -LOVe är avsedd för legitemerade yrkesutbildade personer inom hälsö- och sjukvården och personer med skyddad yrkesbeteckning som deltar i läkemedelsbehandling inom välfärdsområdet. Kursen omfattar teori, uppgifter och tenter.

Moodlebestår av följande delområden:

 • LOP- Grunderna i läkemedelskunskap (för närvårdare och sjukskötare)
 • HCI – Huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel
 • IV- Intravenös läkemedels- och vätskebehandling
 • RTG IV- Kompletterande IV-utbildning för röntgensjuksköterskor       
 • ABO- Blodtransfusion
 • KIPU 1 och 2- Läkemedelsbehandling vid smärta
 • VACCIN- COVID-19 vaccinationskompetens
 • Psyk 1 och 2- Läkemedelsbehandling för mental hälsa och mot missbruk av alkohol och droger
 • LAS- Barns läkemedelsbehandling
 • SuuLOP
 • Minilop- Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för personer utan utbildning i läkemedelsbehandling

Tillståndet är i kraft i fem år från det att det undertecknats, och arbetstagaren måste själv se till att hon/han har ett giltigt tillstånd. Processen med att förnya tillståndet skall påbörjas i tid så att det inte hinner gå ut.

Kravnivå tabellen är uppbygd enligt vilka LOVe delar man ska tenta inom varje verksamhetsområdet och enligt yrkesgrupp i Österbottens välfärdsområde. I nedre kanten på excell tabellen väljer man rätt verksamhetsområde (sjukhusservice, social- och hälsocentral, hem och boende service, psykosociala tjänster och rehabilitering).

Moodle

Moodle-inlärningsmiljö för Österbottens välfärdsområde.

Registerbeskrivning

Blankett:

Anmälning till tent via utbildningskalendern

Kontaktuppgifter

Ulrika Granholm-Beijar
Hr-sakkunnig
040 6194435

Eeva-Kaisa Liukkonen
Sakkunnig inom vårdarbete
040 620 3974

Linda Styris
Säkerhetskoordinator
040 6621752

Laura Kallio-Kujala
LOVe-koordinaattori

E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi
eller fornamn.efternamn@ovph.fi