Till innehållet

För vårdpersonal och vårdstuderande

Sotender -applikation är för inhoppare inom vården. Med hjälp av applikationen skall arbetspassen och arbetstagaren lättare hitta varandra. Till att börja med så startar ett pilotförsök inom Vasa centralsjukhus där man har möjlighet att själv boka sina arbetspass av de arbetspass som erbjuds via appen.

LOVe–utbildningen är en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling som omfattar teori, uppgifter och tenter. Utbildningen som genomförs i Moodle-inlärningsmiljön är avsedd för legitimerade yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården.

Det finns många enheter inom Österbottens Välfärdsområde som kan ta emot och handleda PRAO-elever och …

Du expert eller studerande inom vårdbranchen!

Vi har kontinuerligt öppna vikariat och fasta anställningar inom social- och hälsovården. Se på alla intressanta möjligheter via länken nedan:

Kuntarekry

Rekryterare: