Till innehållet

Välkommen till Österbottens välfärdsområde!

Österbottens välfärdsområde erbjuder social- och hälsovårdstjänster för ca 170000 invånare. Hos oss arbetar ca 7000 personer på över 400 enheter. Verksamheten bygger på ett mångprofessionellt samarbete där patienten är i centrum.

Till den sociala servicen hör funktionshinderservice, mental- och missbrukarvården samt barnfamiljer och hemvård. På våra enheter finns ett tätt samarbete mellan vårdservicen och den sociala servicen.

Intresserad av att komma och arbeta hos oss?

eller

Fyll i en intresseanmälan via formuläret. (på kommande)